TV chassier

Basplatta för L1-apparater, Luxor,Salora, Nokia m.fl
Dessa plattor har påbyggd högtalare
och är avsedda för 15" apparater
Art.nr L1 Pris 59,00 kr

Basplatta för L2-apparater
Dessa plattor liknar L1-plattorna
men är avsedda för större apparater.
Art.nr L2 Pris 59,00 kr

Basplatta för Luxor B3-apparater
Ingen beskrivning.
Art.nr B3 Pris 59,00 kr

Salora FM-radio modul
Modulen är konstruerad för inbyggnad i Salora K TVchassie. Strömförsörjning 12V samt 0-29 V för avstämning. Mottagaren är inbyggd i antenningången med måtten 90x47 mm. En interfacemodul är avsedd för anpass- ning till TV-mottagaren och är inte nöd- vändig när mottagaren används som en separat enhet. Antennsignalen tillförs en FM-frontend IC TDA7020. LF-signalen förstärks i en 1/2 LM1458 och är därefter tillgänglig för ytterligare förstärkning. Kretskortet med mottagaren och antenn- ingången är monterade med två skruvar i höljet och kan monteras på en panel med hjälp av två korta distansrör och skruvar. Kopplingsschema samt tips hur modulen används som en självständig enhet med- följer. (Salora beteckning STEJ30 samt 6540001)
Art.nr 215090201 Pris 42,00 kr

Secam-modul + komponenter
Kretskort med måtten 92 x 50 mm,
bestyckat med ic TDA3030B samt
div. komponenter. Dessutom medföljer
1 st trimbar spole 10 x 10 mm
art.nr 40295, 2 - 5,5 µH
1 st keramiskt filter SFE 6,5MB
1 st styrolkond 220pF 2,5%
Art.nr 215007501 Pris 6,50 kr