Strömförsörjning

Kategorier

Batterier, laddningsbara

Nätadaptrar
  

Strömförsörjningsplatta Ingen bild
Kreskort med måtten 121 x 62 mm
Kortet är bestyckat med 2 x 4 st
likriktardioder, den ena gruppen med
kraftigare dioder. Till vardera gruppen
finns en elytkond 2200µF 40V samt
glasrörssäkring.
Dessutom finns en nätströmbrytare
på kretskortet samt nätsäkring
Nätströmbrytaren är elektriskt helt
skiljd från resten an kortet.
Endast 4 st kort finns i lager.
Art.nr 551082201A Pris 6,00 kr