Induktanser

Lite förenklat kan man säga att en induktans alltid är någon form av spole. Induktansen mäts i Henry (H). De flesta spolar har en mycket liten induktans, därför finns enheterna mH, µH och nH. En spole utan kärna sägs vara luftlindad. Om man förser en luftlindad spole med en kärna ökar induktansen. Om kärnan är flyttbar, t.ex. gängad så att man kan skruva den in eller ut blir spolen trimbar, d.v.s. induktansen kan justeras. Kärnmaterialet i en nättransformator är s.k. transformatorplåt. Spolar avsedda för högre frekvenser har kärnor av ferritmaterial. Dessa finns i olika kvalitéer. En del är lämpliga för frekvenser i tonfrekvensområdet, andra kärnmaterial är avsedda för högre frekvenser. En ferritkärna lämplig för mellanvåg ger t.ex. dåligt resultat på UKV.

I stället för en ferritkärna kan även en aluminiumkärna förekomma, och den minskar då induktansen. En induktans är ibland försedd med en skärmburk för att hindra påverkan på eller av andra komponeneter. Induktanser används, ofta tillsammans med kondensatorer, för filter-, anpassnings- avstämnings-och korrektionskretsar. Exempel är delningsfilter för högtalare. En drossel är i princip en spole som stoppar högre frekvenser men tillåter likström att passera.

Kategorier

Ferritdetaljer
 
HF drosslar

Nätfilter

Trimbara spolar

Övriga induktanser